قطر ۱۶ سانتی‌متر و دو رو چاپ

مربع در سایز ۱۶×۱۶ و گرماژ مختلف

قطر ۱۶ سانتی‌متر و دو رو چاپ

مربع در سایز ۱۶×۱۶ و گرماژ مختلف