قطر ۱۶ سانتی‌متر و دو رو چاپ

مربع در سایز ۱۶×۱۶ و گرماژ مختلف

چاپ اختصاصی ۴ رنگ

چاپ فوری با حداقل تیراژ کم